Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H

 
Připravujeme možnost zkoušky profesní kvalifikace elektromontér fotovoltaických systémů.
 
Termíny zkoušek cca říjen 2022.
 

Proč získat profesní kvalifikaci?

 
 
 
 • Nutnost pro provádění činností od 1.1.2015 podle zákona č.406/2000 Sb.
 • Pokuta od 1.července 2015 až 5 000 000 Kč
 • Povinnost pro realizování instalací dotovaných z veřejného rozpočtu
 • Stavebník nebude ohrožen udělením pokuty ve výši až 200 000 Kč
 • Výhoda oproti konkurenci bez potřebné profesní kvalifikace
 

Informace o zkoušce

 
 • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
 • zkouška probíhá 10 hodin, které je možno rozdělit do dvou dnů po 5 hodinách
 • zkušební komise je dvoučlenná
 • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
 • zkouška probíhá na fotovoltaickém polygonu
 • uchazeč před musí absolvováním zkoušky vyplnit a poslat přihlášku
 • před zkouškou je nutné absolvovat školení, případně konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, bezpečnost práce, apod.)
 • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti
 • absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)
 

Témata školení

 
 
 
PROFESNÍ KVALIFIKACE
Elektromontér fotovoltaických systémů


KÓD OBORU
26–014‑H
KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuční list)
DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin
CENA ZA ZKOUŠKU
6.000 Kč
CENA ZA KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ
1.100 Kč
Přihláška
WORD
PDF
Potvrzení zdravotní způsobilosti
WORD
PDF

 
Profesní kvalifikace elektromontér fotovoltaických systémů Ostrava
 
 
 
 
 • Úvod do problematiky fotovoltaiky a úloha fotovoltaických systémů v ASEK ČR.
 • Fotovoltaika součástí domácí i firemní energetiky. Dotační možnosti fotovoltaických systémů.
 • Základní schéma fotovoltaického systému a jeho součásti. Exkurze fotovoltaických systémů.
 • Podmínky připojování fotovoltaických systémů do DS. Stavební legislativa malých střešních instalací.
 • Navrhování a dimenzování fotovoltaických systémů. Výpočty energetických zisků. Samostatný návrh fotovoltaického systému.
 • Konstrukční fotovoltaické systémy a jejich použití.
 • Ochrana fotovoltaických systémů před bleskem a přepětím. Přepěťové ochrany fotovoltaických systémů.
 • Bezpečnost práce při montáži fotovoltaických systémů.
 

Školení realizuje firma Ivo Tomeček
IČ 11528494
Sídlo: 17. listopadu 643/16, 708 00 Ostrava-Poruba

Zkouška probíhá na adrese: Ke Skalce 261/17, 708 00 Ostrava-Poruba