+420 596 927 304 ivotom@seznam.cz

Montér/ka dobíjecích stanic pro elektromobily 26-036-H

Nabízíme možnost zkoušky a získání Osvědčení k profesní kvalifikaci Montér/ka dobíjecích stanic pro elektromobily.

Státní zkouška

Montér/ka dobíjecích stanic pro elektromobily 26-036-H

Termíny zkoušek 2024: * 12. června *
Výše uvedené termíny jsou jen orientační a mohou se podle aktuální situace měnit. Změna termínu je vyhrazena.
Zejména při  malém počtu uchazečů se zkouška dle zákona může přesunut na jiný termín.

Proč získat profesní kvalifikaci?

 • Nutnost pro provádění činností od 1.1.2015 podle zákona č.406/2000 Sb.
 • Pokuta od 1.července 2015 až 5 000 000 Kč
 • Povinnost pro realizování instalací dotovaných z veřejného rozpočtu
 • Stavebník nebude ohrožen udělením pokuty ve výši až 200 000 Kč
 • Výhoda oproti konkurenci bez potřebné profesní kvalifikace

Informace o zkoušce

 • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
 • zkouška probíhá 10 hodin, které je možno rozdělit do dvou dnů po 5 hodinách
 • zkoušku provádí autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce
 • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
 • zkouška probíhá na fotovoltaickém polygonu
 • uchazeč musí před absolvováním zkoušky vyplnit a poslat přihlášku
 • před zkouškou je vhodné absolvovat školení (není podmínkou), případně konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, bezpečnost práce apod.)
 • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o Odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o Zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti
 • absolvent získá Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).

Témata školení

 • Historie a vývoj elektromobility
 • Akumulace energie
 • Složení nabíjecí stanice a funkce jednotlivých částí
 • Energetická  a stavební legislativa
 • Projektování nabíjecí stanice
 • Fotovoltaika a elektromobilita
 • Dotace pro elektromobilitu
 • Ekonomika provozování dobíjecí stanice
 • Druhy nabíjecích stanic na trhu.

Proč dělat zkoušku u nás

 • Příprava znalostí a jejich ověření požadovaných zákonem o hospodaření energiemi
 • Maximálně pohodlné pro uchazeče, protože oboje, tzn. školení i zkoušky, probíhají v našich prostorech na jednom místě a není nutné přejíždět na praktickou zkoušku do jiného místa, popř. města.

Školení realizuje firma Ivo Tomeček
IČ 11528494
Sídlo: 17. listopadu 643/16, 708 00 Ostrava-Poruba

Zkouška probíhá na adrese: Ke Skalce 261/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Na Moravě i v Čechách

Ostrava a Beroun u Prahy, kde provádí školení naše spřátelená firma Solární školitel. K dispozici je pro vás praktická ukázka panelů, baterií, střídačů a nabíjecích stanic (wallboxů).
PROFESNÍ KVALIFIKACE IVO TOMEČEK

Montér/ka dobíjecích stanic pro elektromobily

KÓD OBORU
26–036‑H
KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuční list)

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin

 

CENA ZA ZKOUŠKU
5.000 Kč

 

CENA ZA ŠKOLENÍ
6.000 Kč
Přihláška
PDF
Potvrzení zdravotní způsobilosti
PDF

Často kladené otázky

Co je třeba mít, abych mohl nastoupit na školení a zkoušku?
Vyhl. č.50/1978 minimálně § 6, popř. Nařízení vlády č.194/2022.
Potvrzení od lékaře o Zdravotní způsobilosti.

Komu je školení určeno?
Zejména elektromontérům, projektantům, revizním technikům, servisním technikům, inženýrům TZB.

Za jak dlouho dostanu osvědčení a jak dlouho platí?
Bude Vám zasláno doporučeně poštou do 7 dnů, pokud nebude dohodnuto osobní převzetí v kanceláři provozovny.
Osvědčení má omezenou platnost 5 let od vykonání zkoušky.

Jaká je časová náročnost školení a zkoušky?
Školení trvá zpravidla 6 – 8 hodin. Vlastní zkouška pak 10 hodin + čas na přípravu. Zkouška se skládá z části písemné a z části praktické. Zkoušku lze rozdělit do 2 dnů.

Kde školení probíhá?
V naší provozovně a učebně na adrese: Ke Skalce 261/17, 708 00 Ostrava-Poruba.

V kolik hodin školení, popř. zkouška začíná?
Od 8 – 8.15 hodin je prezence. Od 8.15 hodin je začátek.

Jaká je kapacita učebny?
Kapacita učebny je omezena na 16 osob.

Jakým způsobem probíhá platba za školení a zkoušku?
Fakturu obdržíte v předstihu po zaslání Vaší přihlášky, je nutné ji uhradit nejpozději 7 dnů před vlastní zkouškou.