Elektromontér / ka fotovoltaických systémů 26-014-H

Nabízíme možnost zkoušky a získání Osvědčení k profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů.

Ivo Tomeček

Tel.: +420 603 109 560
E-mail: ivotom@seznam.cz

Státní zkouška

Elektromontér / ka fotovoltaických systémů 26-014-H

Termíny zkoušek 2023: 9. -10.3. a 23. – 24.3.

Proč získat profesní kvalifikaci?

 • Nutnost pro provádění činností od 1.1.2015 podle zákona č.406/2000 Sb.
 • Pokuta od 1.července 2015 až 5 000 000 Kč
 • Povinnost pro realizování instalací dotovaných z veřejného rozpočtu
 • Stavebník nebude ohrožen udělením pokuty ve výši až 200 000 Kč
 • Výhoda oproti konkurenci bez potřebné profesní kvalifikace

Informace o zkoušce

 • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
 • zkouška probíhá 10 hodin, které je možno rozdělit do dvou dnů po 5 hodinách
 • zkušební komise je dvoučlenná
 • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
 • zkouška probíhá na fotovoltaickém polygonu
 • uchazeč musí před absolvováním zkoušky vyplnit a poslat přihlášku
 • před zkouškou je vhodné absolvovat školení (není podmínkou), případně konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, bezpečnost práce apod.)
 • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti
 • absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

Témata školení

 • Úvod do problematiky fotovoltaiky a úloha fotovoltaických systémů v ASEK ČR.
 • Fotovoltaika součástí domácí i firemní energetiky. Dotační možnosti fotovoltaických systémů.
 • Základní schéma fotovoltaického systému a jeho součásti. Exkurze fotovoltaických systémů.
 • Podmínky připojování fotovoltaických systémů do DS.
 • Stavební legislativa malých střešních instalací.
 • Navrhování a dimenzování fotovoltaických systémů. Výpočty energetických zisků. Samostatný návrh fotovoltaického systému.
 • Konstrukční fotovoltaické systémy a jejich použití.
 • Ochrana fotovoltaických systémů před bleskem a přepětím. Přepěťové ochrany fotovoltaických systémů.
 • Bezpečnost práce při montáži fotovoltaických systémů.

Proč dělat zkoušku u nás

 • Přímá návaznost předcházejícího školení na vyžadované znalosti a následné zkoušky profesní kvalifikace ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ.
 • Maximálně pohodlné pro uchazeče protože oboje , tzn. školení i zkoušky probíhají v našich prostorech na jednom místě a není nutné přejíždět na praktickou zkoušku do jiného místa , popř. města.

Školení realizuje firma Ivo Tomeček
IČ 11528494
Sídlo: 17. listopadu 643/16, 708 00 Ostrava-Poruba

Zkouška probíhá na adrese: Ke Skalce 261/17, 708 00 Ostrava-Poruba

PROFESNÍ KVALIFIKACE IVO TOMEČEK

Elektromontér / ka fotovoltaických systémů

KÓD OBORU
26–014‑H
KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuční list)
DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin
CENA ZA ZKOUŠKU
5.000 Kč
CENA ZA ŠKOLENÍ
6.000 Kč
Přihláška
PDF
Potvrzení zdravotní způsobilosti
PDF

Na Moravě i v Čechách

Využít můžete dvě školící lokality: Ostrava a Beroun u Prahy, kde je k dispozici praktická ukázka panelů, baterií, střídačů a nabíjecích stanic (wallboxů).